SKATETRIP VOORWAARDEN

AKKOORDVERKLARING


Door het betalen van de “SKATETRIP” op de website ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. 

1) NIEF is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door deelname aan het event op zondag 29 december 2019 (zowel niet voor de verplaatsing naar het event, tijdens als de de terugkeer van het event). Noch voor diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van persoonlijke goederen.


2) Ik ga ermee akkoord dat opnames, foto’s en dergelijke worden gemaakt en dat deze eigendom worden van NIEF, die zo het recht verkrijgt deze in alle media en zonder beperkingen te publiceren, alsmede alle andere audiovisuele exploitatiewijzen en dit wereldwijd.


3) Ik erken dat NIEF niet verplicht is om mij in de publicatie van materiaal op te nemen.


4) De minimum leeftijd voor deelname aan dit event is 12 jaar.